Rekordy pre deti 2018

Rekordy pre deti 2018

ĎAKUJEME!!! 2734,40.-€ je konečná suma pre Janka z 12h stolnotenisového kolotoča. Doteraz sme mali výťažok z rekordov medzi 700-1200€. Toto je absolútny zázrak!ĎAKUJEME za priazeň, za dôveru, za vaše srdce, ktoré rozdávalo a ruky už len dávali 🙂
Pán starosta Rudolf Kusý, zamestnanci Miestneho úradu, partneri, umelci, dobrovoľníci, účastníci (tzv. kolotočári 🙂 ) a aj vy, ktorí ste nemohli prísť, ale ste prispeli. ĎAKUJEME!
Vytvorili ste výnimočnú atmosféru priazne, prajnosti, dobroty, štedrosti.
ĎAKUJEME za pozitívnu spätnú väzbu. Tento rekord napsal veľa nových ľudských príbehov.
Robili sme dva rekordy a boli z toho tri 😉

  1. 12h stolnotenisový kolotoč (92 účastníkov)
  2. 25h stolnotenisový zápas dvoch trojčlenných tímov OZ Koráb vs. MČ Nove Mesto. Odhratých 108 zápasov a výsledok 54:54 (keď sme to po 25h spočítali, tak sme neverili vlastným očiam) 🙂
  3. Rekordný výťažok 😊
    D A K U J E M E
Reportáž o rekorde od 22:30