Rekordy pre deti 2015

Rekordy pre deti 2015

12 hodín hádzania basketbalových šestiek

Po trojročnej prestávke sme sa rozhodli zorganizovať rekord v hádzaní na basketbalový kôš a opäť pre organizáciu Želaj si, ktorá spĺňa sny dlhodobo chorým deťom. Pri obchodnom centre Korzo Celkom 63 ľudí počas 12 hodín hodilo 8.854 hodov na basketbalový kôš. Z toho bolo 2.771 platných košov. Išlo o športovo – charitatívny projekt REKORDY PRE DETI. Pod heslom „kúpiš – hodíš – pomôžeš“ bol naplnený charitatívny rozmer! Vyzbieralo sa tu 722 euro pre OZ Želaj si

http://www.slovenskerekordy.sk/index.php/rekordy-roka-2015/98-12-hodin-hadzania-basketbalovych-sestiek-pre-deti  

 V tomto roku sme boli ocenení predstaviteľmi Knihy slovenských rekordov a udelili nám titul „Rekordman roka“

Rekordman roka 2015 http://www.slovenskerekordy.sk/index.php/rekordman-roka/169-2015-rekordmanom-roka-je-oz-korab-z-bratislavy